Phản hồi của khách hàng

Thư cảm ơn của khách hàng-Phòng khám 43 Nguyễn Khang

Cảm ơn phòng khám, vợ em được mổ cấp cứu thành công và hai mẹ con giờ đã ổn rồi...

view_detail

Phản hồi của khách hàng - Phòng khám 43 Nguyễn Khang

Phòng khám xin cảm ơn lời chia sẻ của một mẹ bầu đã theo khám tại phòng khám...

view_detail